پرج پلاگ

یکی از روش‌های موثر در فرآیند تولید فولاد که در پاتیل مورد استفاده قرار می‌گیرد، استفاده از سیستم دمش گاز (ladle Purging plug) است که امکان انجام فرآیندهای متالورژیکی مهم جهت تولید مارک‌های مختلف فولاد را فراهم می‌کند.

  • افزایش سرعت واکنش­‌های شیمیایی
  • یکنواخت‌سازی دما و ترکیب شیمیایی
  • حذف ناخالصی‌ها
  • کمک به پخش یکسان افزودنی­‌های اکسیژن‌زدا (deoxidizers)