نسوزهای دلتای سقف کوره های قوس الکتریکی

در کوره‌­های قوس الکتریکی، سقف کوره یکی از قسمت­‌های مهم کوره بوده که در معرض تنش­‌های حرارتی، شیمیایی و مکانیکی قرار می­‌گیرد. این ناحیه در معرض دماهای بالا گاهی بیشتر از 1700 می­‌باشد. همچنین ممکن است در معرض محیط خورنده، سرباره و اکسیدهای فلزی، به خصوص فوم­‌های اکسید آهن که برای دیرگدازها بسیار زیان­‌آور است، باشد. از این­‌رو، شرکت فرآورده­‌های نسوز مهرگداز تحقیقات ارزنده­‌ای را در این زمینه انجام داده که منجر به تولید آجرهای آندالوزیتکوراندوم با باند فسفاتی شده است.

مزایای این آجرها در دلتای سقف کوره عبارتند از:

  • سهولت حمل و نقل
  • سهولت انبارداری
  • سهولت در تغییر قطر محل عبور الکترود و طرح سقف کوره
  • عدم نیاز به مکانیزم جهت نصب در محل مربوطه
  • عمر مناسب
  • قیمت مناسب