مترینگ نازل تاندیش

مترینگ نازل­ ها معمولاً شامل یک نازل داخلی زیرکونیایی (اینسرت) با بدنه بیرونی از جنس آلومینا- گرافیت است.

مزایای مترینگ نازل ها

  • سکوئنس­های ریخته ­گری طولانی
  • سرعت ریخته­ گری کنترل شده و پایدار
  • مقاوم نسبت به لنس گاز اکسیژن
  • راه اندازی پیوسته خط