بلوک های EBT منیزیا-گرافیت

شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز تولید‌کننده بلوک‌های EBT منیزیا گرافیتی با اتصال رزینی برای کوره‌های قوس الکتریکی در صنایع فولاد است.