بلوک دمش گاز

پرج پلاگ و بلوک دمش می­توانند به صورت متصل شده در قالب یک قطعه تولید و استفاده شوند. بلوک های دمش امکان تعویض و استفاده را آسان تر می­کنند.

مزایا:

  • صرفه جویی در زمان حین تعویض پرج در پاتیل
  • امکان متصل کردن هر یک از انواع پرج با طراحی­های مختلف