آجرهای منیزیا-گرافیتی

این شرکت تولیدکننده انواع آجرهای منیزیا گرافیتی با اتصال رزینی جهت استفاده در کنورتورها، کوره‌های قوس الکتریکی و پاتیل‌ها در صنایع فولاد است.

 
توضیحات انواع کاربردها
آجرهای منیزیا- گرافیت اتصال رزینی KX کنورتورها، کوره‌های قوس الکتریکی و پاتیل‌ها در صنایع فولاد
CSX کنورتور فولادسازی
CKX کنورتور فولادسازی
S کنورتورها، کوره‌های قوس الکتریکی و پاتیل‌ها در صنایع فولاد