آجرهای منیزیا کرومیت

توضیحات انواع کاربردها
آجرهای منیزیا- کرومیت KX صنایع متالورژی غیرآهنی و کنورتور فولادسازی
آجرهای منیزیا- کرومیت اتصال مجدد OX صنایع متالورژی غیرآهنی