آجرهای منیزیا اسپینلی

شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز تولید‌کننده آجرهای منیزیا اسپینلی اتصال مستقیم برای صنایع متالورژی غیر آهنی می‌باشد.