آجرهای منیزیایی

شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز تولید‌کننده آجرهای منیزیایی اتصال مستقیم کاربردی در کوره‌های قوس الکتریکی، کنورتورها، میکسرهای فلز مذاب و ریجنراتورها در کوره شیشه می‌باشد.