آجرهای آلومینا-منیزیا-گرافیت

شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز تولیدکننده انواع آجرهای AMC (آلومینا-منیزیا-گرافیت) با اتصال رزینی برای پاتیل‌های فولادسازی‌هاست.