آینده فولاد 96

آینده فولاد 96

گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: صنعت فولاد ایران به‌عنوان نیروی محرکه اصلی برای رونق اقتصادی همواره موردتوجه تصمیم گیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است. این صنعت البته برای دستیابی به اهداف خود که در چشم‌انداز 1404 ترسیم‌شده با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو است که...