آینده فولاد 96

آینده فولاد 96

گروه بنگاه‌ها- زهرا مسافر: صنعت فولاد ایران به‌عنوان نیروی محرکه اصلی برای رونق اقتصادی همواره موردتوجه تصمیم گیران، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی بوده است. این صنعت البته برای دستیابی به اهداف خود که در چشم‌انداز 1404 ترسیم‌شده با مشکلات و چالش‌هایی روبه‌رو است که...
حضور شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

حضور شرکت فرآورده های نسوز مهرگداز در دوازدهمین کنگره سرامیک ایران

با حضور دکتر مارقوسیان (پدر علم سرامیک ایران و استاد بازنشسته دانشکده مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه)، تعدادی از مدیران وزارت صنعت، معدن و  تجارت و جمع زیادی از اساتید، دانشجویان، محققان و کارشناسان صنعت سرامیک کشور، دوازدهمین کنگره سرامیک ایران، دهم اردیبهشت ماه 1398...