فرآورده‌های نسوز مهرگداز

چشم‌انداز

ارزش‌های کلیدی

کیفیت

ما می‌خواهیم که مبنای کیفیت باشیم.
ما باور داریم که اگر سخت‌افزاری مناسب در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم محصولی با کیفیت برتر تولید نمائیم و آنگاه محصولاتمان را به‌عنوان مبنای مقایسه کیفیت عرضه کنیم.

صداقت

مطمئن هستیم که اگر به آنچه می‌گوییم عمل نمائیم مصرف‌کنندگان کالاهای نسوز در داخل و خارج از کشور حتماً ما را انتخاب می‌نمایند و آنگاه ما می‌توانیم به حیاتمان ادامه دهیم، رشد کنیم و شکوفا شویم.

رهبری

با پشتوانه تجربه و مهارت منابع انسانی خودمان و به‌کارگیری بهترین و جدیدترین تجهیزات روز اروپایی، نام شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز را به‌عنوان پیشرفته‌ترین تولیدکننده محصولات نسوز کیفی در ایران و جهان مطرح خواهیم کرد.

بهبود مستمر

 همواره سعی خواهیم داشت که تجهیزات، تکنولوژی، تحقیقات و کنترل کیفیت (R&D) را در مجموعه مهرگداز به‌روز درآورده و تمام کوشش خود را جهت ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات فنی و مهندسی مناسب مشتریانمان به کار ببندیم.

ما می‌خواهیم که مبنای کیفیت باشیم.
ما باور داریم که اگر سخت‌افزاری مناسب در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم محصولی با کیفیت برتر تولید نمائیم و آنگاه محصولاتمان را به‌عنوان مبنای مقایسه کیفیت عرضه کنیم.
ما بر این باوریم که مصرف‌کنندگان کالاهای نسوز در داخل و خارج از کشور مصمم هستند که محصولی باکیفیت برتر را انتخاب نمایند و آنگاه با اطمینان از کیفیت دیرگداز نصب‌شده در انواع کوره‌ها، توربین‌ها و تجهیزات در معرض حرارت، به کمیت و کیفیت تولیدات خود بپردازند. مطمئن هستیم که اگر به آنچه می‌گوییم عمل نمائیم آن‌ها حتماً ما را انتخاب می‌نمایند و آنگاه ما می‌توانیم به حیاتمان ادامه دهیم. می‌توانیم رشد کنیم و شکوفا شویم؛ بنابراین:
با پشتوانه تجربه و مهارت منابع انسانی خودمان و به‌کارگیری بهترین و جدیدترین تجهیزات روز اروپایی، نام شرکت فرآورده‌های نسوز مهرگداز را به‌عنوان پیشرفته‌ترین تولیدکننده محصولات نسوز کیفی در ایران و جهان مطرح خواهیم کرد. استفاده از تجربیات، خلاقیت‌ها و استعدادهای موجود در کشورمان و سایر نقاط جهان را سرلوحه کارمان قرار داده و همواره معیارهای زیست‌محیطی را رعایت خواهیم کرد. همواره سعی خواهیم داشت که تجهیزات، تکنولوژی، تحقیقات و کنترل کیفیت (R&D) را در مجموعه مهرگداز به‌روز درآورده و تمام کوشش خود را جهت ارتقاء کیفیت و ارائه خدمات فنی و مهندسی مناسب مشتریانمان به کار ببندیم.
توسعه، رشد و شکوفایی ما در آینده، بستگی زیادی به رضایت مشتریانمان خواهد داشت و آرزو داریم که بتوانیم با ارائه محصولات کیفی به‌عنوان تولیدکننده‌های توانمند، خلاق و قابل‌اعتماد، در عرصه رقابت سالم، خدمات شایسته‌ای در بازار ارائه کنیم.