تماس با ما

ما به کیفیت می اندیشیم

دفتر فروش

آدرس: چهارمحال و بختیاری، سفید دشت، شهرک صنعتی سفید دشت

کد پستی: 8875149316

تلفن: 34264077-038

تلفکس: 34264071-038 و 34264072-038

ایمیل: sales@mehrgodaz.com

دفتر اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان الماس، طبقه چهارم، واحد 11

کدپستی: 8173641988

تلفکس: 36286537-031

کارخانه

آدرس: چهارمحال و بختیاری، سفید دشت، شهرک صنعتی سفید دشت

کد پستی: 8875149316

تلفن: (5 خط) 34263459-038

فکس: 34263460-038

ایمیل: info@mehrrefractories.com

کارخانه

آدرس: چهارمحال و بختیاری، سفید دشت، شهرک صنعتی سفید دشت

کد پستی: 8875116655

تلفن: (5 خط) 34263459 -038

فکس: 34263460-038

ایمیل: info@mehrrefractories.com

دفتر اصفهان

آدرس: اصفهان، خیابان توحید شمالی، ساختمان الماس، طبقه چهارم، واحد 11

کدپستی: 8173641988

تلفکس: 36286537-031

دفتر فروش

آدرس: چهارمحال و بختیاری، سفید دشت، شهرک صنعتی سفید دشت

کد پستی: 8875116655

تلفن: 34264077 – 038

تلفکس: 34264071 – 038 و 34264072 – 038

ایمیل: sales@mehrgodaz.com

فرم انتقادات و پیشنهادات

1 + 10 =